Cookie beleid KFC Wintam

De website van KFC Wintam is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huisreglement jeugd 2023- 2024

 

1) Het jeugdbestuur

1.1) Samenstelling van het jeugdbestuur:

Het jeugdbestuur is samengesteld uit:

 •  --> Jeugdvoorzitter/locatieverantwoordelijke

 •  --> Penningmeester

 •  --> Jeugdsecretaris

 •  --> Sportieve cel

 •  --> Tornooi cel (eigen tornooi en externe tornooien)

 •  --> Event cel

 •  --> Kledijverantwoordelijke

 •  --> Verantwoordelijke afgevaardigden

 •  --> Medewerkers zonder specifieke taak

 

1.2) Kandidaat bestuurslid

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, kan zich kandidaat stellen voor het jeugdbestuur.

1.3) Vergaderingen locatie Wintam

Het jeugdbestuur van locatie Wintam komt (minstens) maandelijks samen. Deze vergaderingen gaan door elke eerste maandag van de maand.

Ouders die graag aansluiten bij deze vergadering zijn steeds welkom na een seintje aan iemand van het jeugdbestuur.

Ouders die vragen of opmerkingen hebben kunnen deze steeds via het gemeenschappelijke mailadres bezorgen aan het jeugdbestuur.

Op die manier kan het jeugdbestuur zich voorbereiden om een gepast antwoord te bieden aan  de eventuele vragen of opmerkingen.

 

2) De trainer

2.1) Kandidaat trainer

Iedereen kan zich kandidaat stellen voor een trainersfunctie.

Kandidaturen worden bekeken door de sportieve cel en de jeugdvoorzitter.

Bij aanvaarding wordt er een contract opgesteld tussen de trainer en het bestuur.

 

2.2) Taken van de trainer

De trainer is de sportief verantwoordelijke van de ploeg. Hij organiseert de trainingen en hij stelt de ploeg op tijdens wedstrijden.

Richtlijnen aan de spelers worden enkel door hem gegeven.

 

2.-3) Opleiding trainers

De club betaalt een aantal trainersopleidingen terug indien de trainer zich voor minstens 2 jaar aan de club verbindt.

Trainers die opleidingen willen volgen leggen dit steeds voor aan de sportieve cel en de locatieverantwoordelijke om te bekijken 

of de cursus in aanmerking komt voor terugbetaling door de club.

 

 

3) De afgevaardigde

3.1) Kandidaat afgevaardigde

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich kandidaat stellen voor een afgevaardigdefunctie in samenspraak met de trainer van de ploeg.

Na aanvaarding van de kandidatuur dient de afgevaardigde aangesloten te worden onder KFC Volharding Wintam Eikevliet

 

3.2) Taken van de afgevaardigde

De afgevaardigde is de niet-sportief verantwoordelijke van de ploeg.

Taken kunnen in onderlinge afspraak met de trainer verdeeld worden.

Een afgevaardigde is het aanspreekpunt van de ploeg ivm niet sportieve zaken.

Hij fungeert als tussenpersoon bij problemen tussen ouders en trainer en geeft feedback aan het jeugdbestuur.

Een taakbeschrijving  wordt aan de afgevaardigde gegeven bij aanvang van het seizoen.

 

3.3) Vergoeding van de afgevaardigde

Een afgevaardigde is een vrijwilliger die in principe niet vergoed wordt.

De club zorgt wel voor de nodige kledij.

We verwachten dat de afgevaardigde deze kledij draagt tijdens wedstrijden en tornooien.

 

3.4) Opleiding afgevaardigde

De verantwoordelijke van de afgevaardigde voorziet 3 gemeenschappelijke vergadering met de afgevaardigden.

Aan de start van het seizoen zal een korte opleiding gegeven worden over de e-kickoff, het systeem van wedstrijdbladen van de KBVB.

De jeugdsecretaris zorgt voor de nodige toegang tot deze e-kickoff nadat de aansluiting van de afgevaardigde bij de club in orde is..

Belangrijk om weten:

Een wedstrijd kan niet doorgaan zonder officiële afgevaardigde.

 

4) Gedrag op en rond het terrein

Vooreerst vragen wij aan onze spelers dat zij zich tijdens de trainingen en tevens voor, tijdens en na de wedstrijden respectvol en sportief te gedragen.

De spelers zijn het visitekaartje van de club.

Er dient zorg gedragen te worden voor de infrastructuur en de uitrusting, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. 

De kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten.

Spelers die uitgesloten worden tijdens wedstrijden als gevolg van opzettelijk onsportief gedrag of naar aanleiding van beledigingen ten opzichte van de scheidsrechter, zullen ook door de club gesanctioneerd worden.

Aan de spelers zal niet toegelaten worden te roken en alcoholische drank te gebruiken in de kantine, de kleedkamers, op en rond de terreinen.

 

5) Het lidmaatschap

5.1) Inschrijven

Inschrijven gebeurt via de website www.kfcwintam.be .

De gegevens van dit inschrijvingsformulier zijn vertrouwelijk en zijn enkel raadpleegbaar door leden van het jeugdbestuur, trainers en afgevaardigden.

 

5.2.   Het lidgeld

5.2.1. Het lidgeld voor het seizoen 2023-2024

Het lidgeld voor het seizoen 2023- 2024 bedraagt:

      --> U5: 75€ lidgeld 

                   + eventueel kledij te bestellen op pasdag of via webshop aan clubprijs      

      --> U6: 100€ lidgeld 

                    + verplicht kledij te bestellen op pasdag of via webshop aan clubprijs 

      --> Vanaf U7225€ lidgeld

                     + nieuwe leden:verplicht kledij te bestellen op pasdag of via webshop aan clubprijs. 

      --> Vanaf U15:  275€ lidgeld 

                      + nieuwe leden:verplicht kledij te bestellen op pasdag of via webshop aan clubprijs

Het lidgeld omvat verder :

 • Inschrijving + verzekering bij de KBVB

 • Drankje bij alle thuiswedstrijden

 • Hotdog bij alle thuiswedstrijden in de competitie

 • Geen drankbon bij uitwedstrijden of tornooien

 

Bij aansluiting na 31/12:

   --> U5: 75€ lidgeld

                       + eventueel kledij te bestellen via webshop aan clubprijs

   --> voor U6: 100€ lidgeld 

                         + verplicht kledij te bestellen via webshop aan clubprijs

   --> vanaf U7: 110€ lidgeld 

                          + verplicht kledij te bestellen via webshop aan clubprijs

 --> vanaf U15: 135€ lidgeld 

                          + verplicht kledij te bestellen via webshop aan clubprijs

  Een korting voor 2de lid is hier niet van toepassing.

 

 

5.2.3 Het verplichte kledijpakket:

 • Kousen, wedstrijdshort, opwarmingstrui, trainingspak en drinkbus. Bestaande leden die kledij moeten aankopen, kunnen dit steeds bestellen tijdens de pasdag of via de webshop aan clubprijs. Nieuwe leden dienen dit apart aan te kopen.

 • Geen persoonlijke bal: een clubbal wordt voorzien tijdens trainingen en wedstrijden. Deze bal blijft steeds eigendom van de club.

5.2.4 Kortingen bij meerdere gezinsleden;

 • Een tweede lid uit hetzelfde gezin krijgt 20 € korting op zijn lidgeld, bij inschrijving bij aanvang van het seizoen. 

 • Een derde lid uit hetzelfde gezin krijgt 100 € korting op zijn lidgeld, bij inschrijving bij aanvang van het seizoen. 

 • Opgelet: Deze korting wordt niet toegekend aan U6 of bij inschrijving aan het tarief voor een half seizoen.

 

5.2.5: Voorrang voor bestaande leden

Bestaande leden krijgen voorrang om in te schrijven tot en met de pasdag. Vanaf 15/5 kunnen ook nieuwe leden inschrijven.

Dit om tijdig een goed zicht te hebben op het aantal vrije plaatsen per ploeg en we dus tijdig een stop kunnen invoeren indien het maximum aantal spelers in een leeftijdscategorie is bereikt.

 

5.2.6 Betaling lidgeld

Bij inschrijving op de pasdag, kan het lidgeld onmiddelijk betaald worden via bankcontact.

Bij inschrijving na de pasdag dient het lidgeld zo snel mogelijk betaald te worden via overschrijving op                                           :

             IBAN: BE03 0689 0871 1484   GKCCBEBB                                                                                      

Bij mededeling vermeld je de naam van de speler, "lidgeld seizoen 2023-2024”.

Zolang het lidgeld voor een speler niet betaald is, is deze speler niet speelgerechtigd !

Hou er ook rekening mee dat het lidgeld niet terugbetaald wordt indien een speler in de loop van het seizoen besluit zich aan te sluiten bij een andere club of indien een speler besluit te stoppen met voetballen.

 

5.3.   Lid van de club 

Een speler die een aansluitingskaart heeft ondertekend, blijft lid van de KBVB als speler van KFC Volharding Wintam-Eikevliet.

Hij/zij wordt als effectief lid van de club beschouwd zodra hij zijn lidgeld betaald heeft.

Spelers die om één of andere reden de club willen verlaten, moeten in de door de KBVB vastgestelde periode hun ontslag indienen bij de club en bij de KBVB

Dit dient electronisch te gebeuren via de website van de KBVB. De club zal na deze periode in principe geen jeugdspelers meer afschrijven.

Deze maatregel moet ons toelaten ons seizoen op een ernstige manier te kunnen voorbereiden.

Spelers die hun ontslag hebben gegeven in onze club maar bij het begin van het daarop volgend seizoen toch terug willen aansluiten,betalen zelf de kosten die deze nieuwe aansluiting met zich meebrengt (30€).

Spelers die hun ontslag geven en aansluiten bij een andere club betalen zelf de heraansluiting en eventueel bijkomende kosten. 

 

6) Kwetsuren

Elke speler die een geldige aangifte indient, kan enkel aanspraak maken op de bedragen die terugbetaald worden door de KBVB. Indien u deze tussenkomst(en) onvoldoende zou vinden, kan u altijd nog overwegen om een persoonlijke verzekering af te sluiten.

Een speler die het slachtoffer is van een voetbalongeluk vraagt zo snel mogelijk een formulier “Aangifte van ongeval” aan de afgevaardigde, aan iemand van het jeugdbestuur, in de kantine of aan de secretaris Bart Van Ranst (KFC Wintam).

De achterzijde van dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de geneesheer. Op de voorzijde van het formulier worden enkele vragen beantwoord door de speler (liefst onder begeleiding van zijn afgevaardigde en/of de ouders).

Daarna moet het formulier zo snel mogelijk overhandigd samen met een klevertje van de mutualiteit aan de secretaris of jeugdverantwoordelijke van de club.

De secretaris dient dit document binnen de 21 werkdagen op te sturen naar de KBVB.

Enige tijd later zal aan de speler een genezingsattest worden overhandigd, dat bij genezing door de dokter moet ingevuld worden.De speler bezorgt bij genezing en alvorens het voetballen te hervatten aan de KBVB :

     --> het ingevulde genezingsattest;

     --> de kwijtschriften van gezondheidszorgen van de ziekenkas;

     --> de andere rekeningen die betaald werden.

De ongevalaangifte vervalt na twee jaar. Daarna worden geen kosten meer terugbetaald.Indien de genezing langer dan twee jaar duurt, moet er tijdig een verlenging aangevraagd worden.

Als de tussenkomst van een kinesist nodig is, dient vooraf een kopie van het doktersvoorschrift overhandigd te worden aan de secretaris. De kinesist mag enkel geraadpleegd worden op voorschrift van de dokter.  Het staat u vrij zelf een kinesist te kiezen.

 

7) Inkom bij jeugdwedstrijden

Algemene inkom jeugdwedstrijden :        3€

Jeugdabonementen voor KFC Wintam zijn verkrijgbaar vanaf half augustus voor de prijs van 40.

Hiermee kan je gratis binnen bij alle jeugdwesdstrijden op KFC Wintam.

Dit abonement kan men na het seizoen inruilen op het jeugdtornooi van KFC Wintam  voor een 2-daags toegangsbewijs.                                             

 

8) Trainingen

De trainingen worden stipt bijgewoond.

Bij belet verwachten we dat de trainer of afgevaardigde hiervan op de hoogte wordt gebracht. Dit geldt zeker voor de wedstrijden.

Er worden door de club trainingsballen voorzien. Andere ballen worden niet toegelaten.

Het trainingsmateriaal wordt door de spelers gerespecteerd en na de training onder begeleiding van de trainer terug opgeborgen.Spelers worden zonder begeleiding van de trainer of afgevaardigde niet toegelaten in de materiaalruimte.

Wij vragen dat alle spelers zich na de training en wedstrijd douchen, dit om hygiënische redenen. De trainer en/of afgevaardigde die ook belast is met het toezicht in de kleedkamer zal hierop toekijken.

Indien deze afspraak regelmatig niet wordt nageleefd, kunnen er maatregelen genomen worden, weliswaar in samenspraak met de trainer(s).

Wij vragen ook aan de ouders om hieraan mee te werken. Indien het douchen om medische of religieus-culturele redenen niet kan, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

Bij duiveltjes tot 6 jaar mag er per kind één ouder mee in de kleedkamer om bij het aan- en uitkleden te helpen. De ouders verlaten wel de kleedkamer voor de wedstrijdbespreking. Bij de andere categorieën worden geen ouders in de kleedkamers toegelaten.

De uren van de trainingen worden gerespecteerd. Het terrein is slechts beschikbaar op het voorziene uur.

Wij verwachten wel iedereen 15 minuten op voorhand in de kleedkamer. Deze 15 minuten zijn van groot belang voor de ploeg en dienen om een laatste keer naar toilet te gaan, de bal op te pompen, gesprekken te voeren over vorige en toekomstige wedstrijden….

Info betreffende trainingsdagen en -uren, trainers, afgevaardigden: zie website onder jeugdteams

Er worden vanaf een bepaalde leeftijd ook keeperstrainingen.  Deze kunnen enkel gevolgd worden door spelers die hiervoor geselecteerd werden door hun trainer en na goedkeuring door het jeugdbestuur..

Voor meer info hierover: zie website - jeugdteams - keepers

De accommodatie in de kleedkamers is verzorgd en wordt dus ook gerespecteerd. Voetbalschoenen worden buiten aan de daarvoor voorziene borstels afgekuist en niet afgespoeld onder de douche.

Tijdens en na de training zal de kantine geopend zijn. Aan de spelers wordt gevraagd na de training niet meer te vertoeven op de terreinen.

Tijdens de trainingen dragen de spelers ook steeds beenbeschermers.Dit om kwetsuren tegen te gaan.

In de winterperiode en op aangeven van de trainer, trainen de spelers in lange broek en met een truitje met lange mouwen.

Spelers begroeten bij het begin van de training en wedstrijd de trainer en afgevaardigde.

 

9) Wedstrijden

Bij thuiswedstrijden zijn de spelers aanwezig in de kleedkamer 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Voor U6 en U7 is dit minimum 30 minuten.

Bij uitwedstrijden wordt verzameld aan de kantine. De trainer deelt het uur van vertrek mee.

Kijk ook steeds naar de app BBF,de website of de website van de KBVB voor het juiste beginuur.

Spelers die rechtstreeks naar het te bezoeken terrein komen, brengen de trainer of afgevaardigde daarvan op de hoogte.

Spelers vanaf 12 jaar moeten steeds hun identiteitskaart bij hebben. Wie zijn identiteitskaart niet bij heeft, kan geweigerd worden.

Ouders worden bij wedstrijden en trainingen niet toegelaten op het terrein. Zij moeten plaats nemen achter de afsluiting.

Enkel de trainer coacht tijdens een wedstrijd. Aan de ouders wordt gevraagd om de spelertjes geen instructies te geven en de spelers enkel op een positieve manier aan te moedigen.

 

10) Uitrusting

De spelers zijn verplicht de uitrusting van de club te dragen. Indien de uitrusting stuk of te klein is geworden, of in geval van verlies, sta je zelf in voor de aankoop van het te vervangen materiaal. Deze aankoop dient via de club gebeuren aan een voordelige prijs.

De spelers moeten zorg dragen en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal. Bij verlies of beschadiging kan een vergoeding gevraagd worden.

Elke speler komt verplicht in trainingspak van de club naar de wedstrijden. De spelers dragen, tijdens de wedstrijden en tornooien de outfit  (kousen, broek, shirt) van de club. 

Na de wedstrijden en tornooien dragen de spelers het trainingspak van de club

Ze komen naar de wedstrijden en tornooien met hun clubtas of rugzak.

Op tornooien of wedstrijden wordt steeds de drinkbus van de club gebruikt.

Om hygiënische redenen vragen wij aan onze spelers om bij het douchen badslippers te dragen.

Extra materiaal kan ook via de club verkregen worden. Een lijst zal ten gepaste tijde beschikbaar zijn via een webshop.

Geen enkele persoonlijke bedrukking en/of sponsering onder eender welke vorm mag op de uitrusting van de club geplaatst worden zonder de toelating van het jeugdbestuur.

 

11) Vragen en/of bedenkingen

Elke speler is, naast ons huisreglement, onderworpen aan het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 

Voor vragen en/of bedenkingen kan je steeds terecht bij één van de bestuursleden en/of bij de afgevaardigde van de ploeg die fungeert als tussenpersoon tussen spelers, trainer, ouders en bestuur.

 

12) Nuttige telefoonnummers:

Kantine:  Wintam    03/889.42.03

 

13) Website

Op onze website vindt u talloze informatie in verband met onze jeugdwerking die van belang zijn voor een goede samenleving binnen onze club.

       --> Structuur jeugdbestuur

       --> Huisreglement en inschrijvingsformulier

       --> Trainers en afgevaardigden

       --> Competitiekalender, bekerwedstrijden, tornooien en trainingen per ploeg

       --> Tornooien per leeftijdscategorie en/of ploegen

       --> Activiteiten

       --> Info voor keepers

       --> Info voor ouders (bestelling materiaal, tegemoetkoming ziekenfonds, ongevalaangifte, leefregels binnen de club, …)

       --> Info voor afgevaardigden (taken, onkostenstaat, evaluatieformulier tornooien, ongeval aangifte)

Aarzel dus niet om onze website te raadplegen.

Afgelastingen kan men opvragen via de app BBF.

Trainers en afgevaardigden worden via een mail van de KBVB automatisch op de hoogte gebracht.

      

 

14) Europese richtlijnen voor de bescherming van persoonlijke gegevens (GDPR)

Bij inschrijving van een speler vragen wij steeds een aantal gegevens op. oa telefoonnummers, mailadreseen en andere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de aansluiting met de KBVB in orde te maken. Immers zonder deze gegevens  kan men geen aansluiting aanvragen bij de KBVB.

De opgegeven persoonlijke gegevens zijn enkel door het jeugdbestuur raadpleegbaar en worden enkel doorgegeven aan de trainer en de ploegverantwoordelijke. Als jeugdbestuur gebruiken we deze gegevens voor directe communicatie met de betrokkenen. Deze persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Door het ondertekenen van het huisreglement geeft u ook de toestemming aan de club om een foto van uw kind (portret) te publiceren in een clubblad, facebookpagina of op de clubwebsite.   Indien u hiervoor de toestemming niet geeft, gelieve dit te vermelden bij inschrijving.

Alvast hartelijk dank voor het vertrouwen en wij wensen jullie alvast een sportief seizoen.

Namens het jeugdbestuur van KFC Volharding Wintam-Eikevliet

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!